The Inner Game of Selling

Övervinn rädslan att marknadsföra dig själv

Vad är det egentligen som gör att vissa säljare är mer framgångsrika än andra?

Forskare som har studerat vad det är som gör att vissa säljare blir mer framgångsrika än andra har kommit fram till att det handlar om mer än bara prestation. Det handlar om att marknadsföra sig själv.

En mycket felaktig uppfattning är att säljare och entreprenörer är tjockhudade orädda personer som kan sälja vad som helst till vem som helst när som helst. Den uppfattningen är långt mycket mer fantasi än fakta.

Många säljare sliter med en nästan förlamande rädsla och inre motstånd till att marknadsföra sig själva. Rädslan verkar finnas där oavsett vad man säljer. Motståndet och rädslan är så stark och förlamande att den kan få en annars motiverad och kompetent säljare att känna så sig fullkomligt värdelös att hen till slut hamnar i en så negativ spiral att hen till slut väljer att byta karriär helt och hållet.

Vilket innehåll?

 • The innergame of Selling

 • Varför kunder köper

 • Forskningen om vad som gör att vissa säljare blir mer framgångsrika än andra.

 • Vad är det som stoppar alla andra?

 • Om olika typer av hinder och hur de tar sig uttryck

 • Vad säljhinder består av och var kommer de ifrån

 • Vilka konsekvenser får säljhinder?

 • Tekniker för att övervinna säljhinder

 • Sätta och uppnå alla dina säljmål

 • Personligt åtgärdsplan

Vad ingår?

SPQ*Gold®, ett test för att mäta säljhinder och förutsäga olika individers prestationsförmåga

 • Utbildningsmaterial

 • Personligt åtgärdsprogram

 • Lärarledd utbildning, 3 tillfällen á ca 2 tim, digitalt eller på plats

 • Coaching, antal tillfällen enligt överenskommelse

 
Programmet kan genomföras enskilt/individuellt eller i grupp.

Redo att komma igång?

Intresseanmälan

Ja tack, jag vill få mer information och bli kontaktad när nästa utbildningstillfälle startar.