Achieve Competence Management

Tränar de flesta att göra mer som de bästa

 

Vi tränar dig och dina medarbetare till ökad försäljning. Vi erbjuder ett kraftfullt och beprövat koncept för att driva beteendeförändring och säkerställa resultat.

Aldrig har behovet av att kunna kommunicera, övertyga och påverka varit så stort som nu och heller aldrig så litet jämfört med vad framtiden kommer att kräva.

Konkurrensen på marknaden är redan stor och fortsätter konstant att öka. Samtidigt som det blir fler och fler aktörer på marknaden blir också utbudet mer lika och prispressen ökar. 

Slaget om kunden är ständigt närvarande för alla som arbetar med att driva företaget och försäljningen framåt och mycket talar för att det är i kundmötet som det avgörande beslutet ligger.

I de flesta företag som vi möter står cirka 10-20% av medarbetarna för cirka 80-90% av försäljningen och i stort sett alla ledare vi möter har en önskan om att fler av deras  medarbetare gjorde som de bästa.

Bara i Sverige lägger företag miljarder kronor på att utbilda sina medarbetare inom kommunikation, sälj, ledarskap, affärsekonomi med mera. Men bara en förvinnande liten del leder till bestående förändring och ökat resultat.

Achive Competence Management är konceptet för företag som:

  • önskar kopiera de bästa och lyfta de flesta, dvs träna och säkerställa best practice

  • önskar utbilda sin personal mer effektivt och med bestående beteendeförändring som ett av resultaten

  • vill säkerställa ett gemensamt sätt att möta och bemöta kunder

  • lyfta säljkompetens till en viss nivå

Redo att komma igång?